Thapanee

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางกายภาพบำบัด (IPTRS2023) ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ”

สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วม …

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางกายภาพบำบัด (IPTRS2023) ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ” Read More »

“นักศึกษา ป.เอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยาย และได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ”

“นักศึกษา ป.เอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก ได้รับเชิญให้เป็นผู้ …

“นักศึกษา ป.เอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยาย และได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ” Read More »

“นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ”

“นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระ …

“นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ” Read More »

“การประยุกต์ใช้รักษาด้วยเลเซอร์- คลื่นกระแทก และการแลกเปลี่ยนงานวิจัยทางกายภาพบำบัด และแนวทางการระบุและจัดการปัญหาทางสุขภาพจิต”

“เปิดลงทะเบียนหลักสูตร “การประยุกต์ใช้รักษาด้วยเล …

“การประยุกต์ใช้รักษาด้วยเลเซอร์- คลื่นกระแทก และการแลกเปลี่ยนงานวิจัยทางกายภาพบำบัด และแนวทางการระบุและจัดการปัญหาทางสุขภาพจิต” Read More »

” เปิดลงทะเบียนหลักสูตร “หลังหลวม สำคัญไฉน (ภาคสอง)”

“เปิดลงทะเบียนหลักสูตร “หลังหลวม สำคัญไฉน (ภาคสอง …

” เปิดลงทะเบียนหลักสูตร “หลังหลวม สำคัญไฉน (ภาคสอง)” Read More »

โครงการจัดงานประชุมวิชาการ สาขากายภาพบำบัด ประจำปี 2565

” เปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้กับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปร …

โครงการจัดงานประชุมวิชาการ สาขากายภาพบำบัด ประจำปี 2565 Read More »

คณะเทคนิคการแพทย์”เปิดอบรมหลักสูตร “Musculoskeletal Ultrasound Imaging for Physical Therapy”

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “เปิดอบรมหลักสูตร …

คณะเทคนิคการแพทย์”เปิดอบรมหลักสูตร “Musculoskeletal Ultrasound Imaging for Physical Therapy” Read More »

คณะเทคนิคการแพทย์ รับมอบ รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย

คณะเทคนิคการแพทย์ รับมอบ รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย เมื่อวันที่ …

คณะเทคนิคการแพทย์ รับมอบ รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย Read More »

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย “ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง Body scan”

“ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย” &# …

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย “ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง Body scan” Read More »

Scroll to Top