ข่าว มข. รายวัน

COLA KKU เป็นเจ้าภาพร่วมกับ Faculty of Social and Political Science and Faculty of Economic and Business, University of Muhammadiyah Malang, Indonesia จัดประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Humanities and Social Science

            เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564  วิทยาลัยการปกค …

COLA KKU เป็นเจ้าภาพร่วมกับ Faculty of Social and Political Science and Faculty of Economic and Business, University of Muhammadiyah Malang, Indonesia จัดประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Humanities and Social Science Read More »

ผู้บริหาร HUAWEI TECHNOLOGIES (THAILAND) เสนอแผน Smart Education snd Smart Healthcare

          วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมสิริคุณากร 5 ส …

ผู้บริหาร HUAWEI TECHNOLOGIES (THAILAND) เสนอแผน Smart Education snd Smart Healthcare Read More »

มข. MOU ความร่วมมือด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ

__________เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564  รศ.นพ.ชาญชัย  พ …

มข. MOU ความร่วมมือด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ Read More »

มข.จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคต้น ปีการศึกษา 2564  

เมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00-11.00 น. มหาวิท …

มข.จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคต้น ปีการศึกษา 2564   Read More »

มข.ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองเพื่อผลประโยชน์และสวัสดิการผู้ปฏิบัติงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสา …

มข.ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองเพื่อผลประโยชน์และสวัสดิการผู้ปฏิบัติงาน Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรม “หัตถกรรมไม้ไผ่ร่วมสมัยกลุ่มวิสาหกิจผู้สูงอายุ” ภายใต้โครงการ U2T

เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอน …

คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรม “หัตถกรรมไม้ไผ่ร่วมสมัยกลุ่มวิสาหกิจผู้สูงอายุ” ภายใต้โครงการ U2T Read More »

อุปกรณ์พร้อม ! มข. มอบ Mini Production house หนุน อาจารย์ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เร็ว ง่าย ได้คุณภาพสูง

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ …

อุปกรณ์พร้อม ! มข. มอบ Mini Production house หนุน อาจารย์ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เร็ว ง่าย ได้คุณภาพสูง Read More »

มูลนิธิไทยพึ่งไทย ในโครงการ “แก้วตาดวงใจ เทิดไท้ องค์ราชันย์” มอบ 5 แสนบาท ช่วยผู้ป่วยยากไร้ด้อยโอกาส

(วันที่ 18 มิย.2564) รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หั …

มูลนิธิไทยพึ่งไทย ในโครงการ “แก้วตาดวงใจ เทิดไท้ องค์ราชันย์” มอบ 5 แสนบาท ช่วยผู้ป่วยยากไร้ด้อยโอกาส Read More »

เปิดรับสมัคร โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสมัยใหม่

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ คณะเ …

เปิดรับสมัคร โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสมัยใหม่ Read More »

Scroll to Top