Ecological

รายงานใหม่ของพืชวงศ์เขือง (Smilacaceae) จำนวน 5 ชนิดในภาคพื้นทวีปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดร.พรชัย กลัดวงษ์ นักวิจัยภายใต้โครงการฝึกอบรบรมนักวิจัยหลังป …

รายงานใหม่ของพืชวงศ์เขือง (Smilacaceae) จำนวน 5 ชนิดในภาคพื้นทวีปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Read More »

สำนักบริการวิชาการ หารือกับที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี

           เช้าวันนี้ (6 พฤษภาคม 2564) รศ. นส.พ. ดร.ชูชาติ กม …

สำนักบริการวิชาการ หารือกับที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2564

วันนี้ (วันที่ 6 พฤษภาคม 2564) เวลา 09.00 น.  มหาวิทยาลัยขอนแ …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2564 Read More »

อธิการบดี มข. ประชุมจัดตั้ง KKU Academy ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเรียนการสอนออนไลน์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้ง K …

อธิการบดี มข. ประชุมจัดตั้ง KKU Academy ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเรียนการสอนออนไลน์ Read More »

คณะทันตแพทยศาสตร์ จัด Online Publication Camp 2021 พัฒนาศักยภาพบทความวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ

ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการเพิ่มบทความว …

คณะทันตแพทยศาสตร์ จัด Online Publication Camp 2021 พัฒนาศักยภาพบทความวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ Read More »

คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จัดประชุมแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในภาวะวิกฤตโควิด-19

……………เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษ …

คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จัดประชุมแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในภาวะวิกฤตโควิด-19 Read More »

ฝ่ายวิจัยฯ มข. นำทีมนักวิจัยขอทุน บพข. สอวช. และใช้กลไกScience Park มข. เน้นดิจิทัลแพลตฟอร์ม มุ่งเพิ่มขีดความสามารถเอกชนในพื้นที่

วันที่ 28 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายวิจัยและบัณฑ …

ฝ่ายวิจัยฯ มข. นำทีมนักวิจัยขอทุน บพข. สอวช. และใช้กลไกScience Park มข. เน้นดิจิทัลแพลตฟอร์ม มุ่งเพิ่มขีดความสามารถเอกชนในพื้นที่ Read More »

ผลงานเยี่ยม ! มข.ครอง อันดับ 1 ของไทย อันดับ 78 ของโลก SDGs 4 Quality Education จาก THE Impact Rankings 2021

“Times Higher Education” หรือ “THE” สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลั …

ผลงานเยี่ยม ! มข.ครอง อันดับ 1 ของไทย อันดับ 78 ของโลก SDGs 4 Quality Education จาก THE Impact Rankings 2021 Read More »

สำนักหอสมุดเสริมทัพหุ่นยนต์สนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์

สำนักหอสมุดเสริมทัพหุ่นยนต์สนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์: เมื่อว …

สำนักหอสมุดเสริมทัพหุ่นยนต์สนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์ Read More »

อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. จับมือ บ.ไอบิทซ์ ประยุกต์ใช้ ‘JetStream’ ระบบจัดการข้อมูล real-time หนุนอาคารอนุรักษ์พลังงาน

ในอดีตมนุษย์รู้จักขีดเขียนสิ่งต่าง ๆ ที่พบเห็นลงบนวัสดุธรรมชา …

อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. จับมือ บ.ไอบิทซ์ ประยุกต์ใช้ ‘JetStream’ ระบบจัดการข้อมูล real-time หนุนอาคารอนุรักษ์พลังงาน Read More »

Scroll to Top