Ecological

มข.พัฒนาผู้บริหารระดับสูงเชิงกลยุทธ์ ติวเข้มกฎหมายป้องกันความรับผิดทางละเมิด

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพัฒน …

มข.พัฒนาผู้บริหารระดับสูงเชิงกลยุทธ์ ติวเข้มกฎหมายป้องกันความรับผิดทางละเมิด Read More »

COLA ต้อนรับคณาจารย์และ นศ.แลกเปลี่ยนจาก University of Baguio ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย มุ่งสู่การเป็นสถาบันชั้นนำและศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการบริหารกิจการสาธารณะของอาเซียน

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ …

COLA ต้อนรับคณาจารย์และ นศ.แลกเปลี่ยนจาก University of Baguio ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย มุ่งสู่การเป็นสถาบันชั้นนำและศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการบริหารกิจการสาธารณะของอาเซียน Read More »

มข.เปิดคลินิก AI ตัวช่วยนักวิจัย-เสริมทักษะอาชีพนักศึกษายุคดิจิทัล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวคลินิก AI แนะนำการใช้เค …

มข.เปิดคลินิก AI ตัวช่วยนักวิจัย-เสริมทักษะอาชีพนักศึกษายุคดิจิทัล Read More »

COLA และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หารือการดำเนินโครงการวิจัยร่วมกัน เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่าง อปท.และยกระดับระบบสุขภาพท้องถิ่นภายใต้นโยบายถ่ายโอน รพสต. ให้แก่ อบจ.

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ …

COLA และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หารือการดำเนินโครงการวิจัยร่วมกัน เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่าง อปท.และยกระดับระบบสุขภาพท้องถิ่นภายใต้นโยบายถ่ายโอน รพสต. ให้แก่ อบจ. Read More »

มข.ฟอร์มแรง “ปิงปอง – เทนนิส” คว้าเหรียญทองแดงกีฬาบุคลากรฯ The Happiness Games

การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 The …

มข.ฟอร์มแรง “ปิงปอง – เทนนิส” คว้าเหรียญทองแดงกีฬาบุคลากรฯ The Happiness Games Read More »

COLA Research Talk รายการใหม่แกะกล่อง เปิดตัว EP.1 ด้วยเรื่องราว โครงการวิจัยหมอลำกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฯ หรือที่รู้จักในชื่อ “หมอลำเมตาเวิร์ส: Molam Metaverse”

จากกระแส “หมอลำเมตาเวิร์ส” ฟีเวอร์ ที่ได้รับความส …

COLA Research Talk รายการใหม่แกะกล่อง เปิดตัว EP.1 ด้วยเรื่องราว โครงการวิจัยหมอลำกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฯ หรือที่รู้จักในชื่อ “หมอลำเมตาเวิร์ส: Molam Metaverse” Read More »

COLA เปิดบ้านต้อนรับ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาเมืองในรูปแบบ “ขอนแก่นโมเดล” 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิท …

COLA เปิดบ้านต้อนรับ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาเมืองในรูปแบบ “ขอนแก่นโมเดล”  Read More »

มข.เปิดจุดเช็กอินใหม่สาย Healthy ปรับปรุงระบบจัดการน้ำผิวดิน-เพิ่มพื้นที่สีเขียวสวนป่าอ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์ 7

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและส …

มข.เปิดจุดเช็กอินใหม่สาย Healthy ปรับปรุงระบบจัดการน้ำผิวดิน-เพิ่มพื้นที่สีเขียวสวนป่าอ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์ 7 Read More »

ชื่นชม ศิษย์เก่า COLA KKU รับโล่รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ/วิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565”

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วมชื่นชมและยินดีกับศิษย์เก่า COLA …

ชื่นชม ศิษย์เก่า COLA KKU รับโล่รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ/วิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565” Read More »

Scroll to Top