Ecological

มข. ดัน KKU Flagships Projects 4 โครงการใหญ่ มุ่งพัฒนา สุขภาพ ระบบทำงาน สภาพแวดล้อม วิจัยนวัตกรรม

กองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมชี้แจง และถ่ายทอ …

มข. ดัน KKU Flagships Projects 4 โครงการใหญ่ มุ่งพัฒนา สุขภาพ ระบบทำงาน สภาพแวดล้อม วิจัยนวัตกรรม Read More »

KKBS ร่วมลงนาม Microsoft ยกระดับทักษะด้านดิจิทัล นักศึกษา-บุคลากร มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้ลงนามบัน …

KKBS ร่วมลงนาม Microsoft ยกระดับทักษะด้านดิจิทัล นักศึกษา-บุคลากร มหาวิทยาลัย Read More »

ร้านกาแฟ หรือ ออฟฟิศ ???? เปิดบ้านคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่ทำงานแห่งความสุขของทุกคนในองค์กร

คน นับเป็นหัวใจหลักขององค์กร หากการทำงานในองค์กรเป็นพื้นที่แห …

ร้านกาแฟ หรือ ออฟฟิศ ???? เปิดบ้านคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่ทำงานแห่งความสุขของทุกคนในองค์กร Read More »

ฝ่ายกิจการพิเศษ มข. จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ประจำวันพระ

มข. จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ส่งเสริมคุณธรรมจริย …

ฝ่ายกิจการพิเศษ มข. จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ประจำวันพระ Read More »

ปรบมือต่อเนื่อง !  มข. ติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยไทย จาก QS World University Rankings 2022 สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยของไทย จ …

ปรบมือต่อเนื่อง !  มข. ติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยไทย จาก QS World University Rankings 2022 สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก Read More »

มข.จัดอบรมแบบ Virtual มุ่งแชร์ประสบการณ์ตรง องค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้าน A.I. ผู้สนใจเข้าร่วมคับคั่งกว่า 3 พันคน

เมื่อวันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ฝ่ายการศึกษาและบริการ …

มข.จัดอบรมแบบ Virtual มุ่งแชร์ประสบการณ์ตรง องค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้าน A.I. ผู้สนใจเข้าร่วมคับคั่งกว่า 3 พันคน Read More »

“Nasal Creator Device” คว้ารางวัล “เหรียญเงิน” ระดับนานาชาติ ณ สมาพันธรัฐสวิสเซอร์แลนด์

“อุปกรณ์ปรับแต่งจมูกสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ หรือ Nasal …

“Nasal Creator Device” คว้ารางวัล “เหรียญเงิน” ระดับนานาชาติ ณ สมาพันธรัฐสวิสเซอร์แลนด์ Read More »

รายงานใหม่ของพืชวงศ์เขือง (Smilacaceae) จำนวน 5 ชนิดในภาคพื้นทวีปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดร.พรชัย กลัดวงษ์ นักวิจัยภายใต้โครงการฝึกอบรบรมนักวิจัยหลังป …

รายงานใหม่ของพืชวงศ์เขือง (Smilacaceae) จำนวน 5 ชนิดในภาคพื้นทวีปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Read More »

สำนักบริการวิชาการ หารือกับที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี

           เช้าวันนี้ (6 พฤษภาคม 2564) รศ. นส.พ. ดร.ชูชาติ กม …

สำนักบริการวิชาการ หารือกับที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2564

วันนี้ (วันที่ 6 พฤษภาคม 2564) เวลา 09.00 น.  มหาวิทยาลัยขอนแ …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2564 Read More »

Scroll to Top