Spiritual

อพ.สธ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มข. ประชุมเสวนาเสริมสร้างเครือข่ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

อพ.สธ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมเสวนาเสริมสร้างเครือข่ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ออนไลน์ มีโรงเรียนสนใจเข้าร่วมทั่วทุกภาคของประเทศ

ศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจา …

อพ.สธ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมเสวนาเสริมสร้างเครือข่ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ออนไลน์ มีโรงเรียนสนใจเข้าร่วมทั่วทุกภาคของประเทศ Read More »

เจาะความสำเร็จของ 2 โครงการเด่นต้นแบบ U2T พื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นคว้าชัยการแข่งขัน U2T Hackathon2021 สะท้อนภาพชัดจุดแข็ง มข.กับการทำงานเพื่อชุมชน

         จากนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมุ่งเ …

เจาะความสำเร็จของ 2 โครงการเด่นต้นแบบ U2T พื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นคว้าชัยการแข่งขัน U2T Hackathon2021 สะท้อนภาพชัดจุดแข็ง มข.กับการทำงานเพื่อชุมชน Read More »

อว.เปิดตัวระบบดูแลและติดตามอาการผู้ป่วยโควิด-19 แบบแยกตัว ฝีมือ มข.

        เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธร …

อว.เปิดตัวระบบดูแลและติดตามอาการผู้ป่วยโควิด-19 แบบแยกตัว ฝีมือ มข. Read More »

มข. สร้างกุศลในเทศกาลเข้าพรรษาทำบุญ 5 วัดในขอนแก่น “สัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ …

มข. สร้างกุศลในเทศกาลเข้าพรรษาทำบุญ 5 วัดในขอนแก่น “สัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564” Read More »

มข.ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 2564

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรสมเด็จพระนา …

มข.ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 2564 Read More »

KKBS เจ้าภาพหารือเครือข่ายองค์กรเศรษฐกิจขอนแก่น

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมรับขวัญ ชั้น 2 โรงแรม …

KKBS เจ้าภาพหารือเครือข่ายองค์กรเศรษฐกิจขอนแก่น Read More »

กองการต่างประเทศ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “ พิชิตทุนวิจัยต่างประเทศ ทุน NIH” ส่งเสริม – เตรียมพร้อมนักวิจัย มข.เพื่อพิชิตทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยชั้นเลิศในต่างประเทศ

เมื่อวันที 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.45-12.30 น. กองการต่างประเ …

กองการต่างประเทศ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “ พิชิตทุนวิจัยต่างประเทศ ทุน NIH” ส่งเสริม – เตรียมพร้อมนักวิจัย มข.เพื่อพิชิตทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยชั้นเลิศในต่างประเทศ Read More »

ทีม U2T จาก มข.สร้างชื่อคว้ารางวัลชนะเลิศ U2T Hackathon2021สุดยอดทีมระดับภูมิภาคเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

        รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาก …

ทีม U2T จาก มข.สร้างชื่อคว้ารางวัลชนะเลิศ U2T Hackathon2021สุดยอดทีมระดับภูมิภาคเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน Read More »

อธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมอำนวยการฉีดวัคซีน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ครั้งที่ 9/2564

วันนี้ ( 16 กรกฎาคม 2564 ) เวลา 10.30 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองว …

อธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมอำนวยการฉีดวัคซีน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ครั้งที่ 9/2564 Read More »

มข. ดัน KKU Flagships Projects 4 โครงการใหญ่ มุ่งพัฒนา สุขภาพ ระบบทำงาน สภาพแวดล้อม วิจัยนวัตกรรม

กองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมชี้แจง และถ่ายทอ …

มข. ดัน KKU Flagships Projects 4 โครงการใหญ่ มุ่งพัฒนา สุขภาพ ระบบทำงาน สภาพแวดล้อม วิจัยนวัตกรรม Read More »

Scroll to Top