People

สำนักหอสมุด มข. ส่งมอบนำ้ใจจากชาวขอนแก่นสู่ผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการ …

สำนักหอสมุด มข. ส่งมอบนำ้ใจจากชาวขอนแก่นสู่ผู้ประสบอุทกภัย Read More »

“เยลลี่มะพร้าวน้ำหอมพร้อมดื่ม”โคโค่ดำเนิน ผลงานนักวิจัย มข.คว้ารางวัลชนะเลิศ! ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ที่มีต้นแบบและงานวิจัยรองรับ จากเวที Agri Plus Award 2022

ผลงาน “เยลลี่มะพร้าวน้ำหอมพร้อมดื่ม” ผลิตภัณฑ์จากโครงการวิจัย …

“เยลลี่มะพร้าวน้ำหอมพร้อมดื่ม”โคโค่ดำเนิน ผลงานนักวิจัย มข.คว้ารางวัลชนะเลิศ! ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ที่มีต้นแบบและงานวิจัยรองรับ จากเวที Agri Plus Award 2022 Read More »

อาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะสหวิทยาการ ลำดับที่ 1 ของโลกในกลุ่มเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 AD Scientific Index ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลน …

อาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะสหวิทยาการ ลำดับที่ 1 ของโลกในกลุ่มเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว Read More »

สำนักหอสมุด มข รวมพลังจิตอาสา ช่วยเหลือน้องๆนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดที่ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดย …

สำนักหอสมุด มข รวมพลังจิตอาสา ช่วยเหลือน้องๆนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดที่ประสบอุทกภัย Read More »

มข.จัด“สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียรที่ภาคภูมิ” ประจำปี 65 เชิดชูเกียรติคนทำงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565  เวลา 13.00 น.- 16.30 น. มหา …

มข.จัด“สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียรที่ภาคภูมิ” ประจำปี 65 เชิดชูเกียรติคนทำงาน Read More »

ดาวน์โหลดภาพแห่งความประทับใจ งานเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565

[ ดาวน์โหลดคลิก ] หมายเหตุ: ทีมงานกองสื่อสารองค์กร ได้สร้าง D …

ดาวน์โหลดภาพแห่งความประทับใจ งานเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565 Read More »

กองสื่อสารองค์กร เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาเวชนิทัศน์ มข.เรียนรู้ฝึกประสบการณ์ในสตูดิโอนำไปปรับใช้ในการเรียน

กองสื่อสารองค์กร มข. ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาเวชนิทั …

กองสื่อสารองค์กร เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาเวชนิทัศน์ มข.เรียนรู้ฝึกประสบการณ์ในสตูดิโอนำไปปรับใช้ในการเรียน Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นศ.สถาปัตย์ ที่ได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิตัล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสต …

ขอแสดงความยินดีกับ นศ.สถาปัตย์ ที่ได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิตัล Read More »

อธิการบดี มข.เผยมาตรการช่วยเหลือ บุคลากรและนักศึกษาในช่วงน้ำท่วม ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

สืบเนื่องจากพื้นที่จังหวัดขอนแก่นอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอาจได้รับ …

อธิการบดี มข.เผยมาตรการช่วยเหลือ บุคลากรและนักศึกษาในช่วงน้ำท่วม ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน Read More »

COLA จับมือ IRI เปิดเวทีผู้นำนักศึกษาเสนอนโยบายพรรคการเมือง เตรียมพร้อมศึกเลือกตั้งใหญ่

บทบาทและการมีส่วนร่วมของเยาวชนในกระบวนการทางการเมืองเป็นสิ่งส …

COLA จับมือ IRI เปิดเวทีผู้นำนักศึกษาเสนอนโยบายพรรคการเมือง เตรียมพร้อมศึกเลือกตั้งใหญ่ Read More »

Scroll to Top