ข่าวหน้า 1

มข. ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว และ คณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว ฯ ลงพื้นที่ประเมินวิสาหกิจชุมชนฯ บ้านโคกไม้งามโฮมสเตย์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

สำนักบริการวิชาการ บูรณาการร่วมกับ อบต.ท่ากระเสริม เดินหน้าบริการวิชาการสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องด้านการศึกษาที่เท่าเทียมและเสมอภาค

มข. จับมือ 7 หน่วยงาน จัด KM Show and Share เปิดพื้นที่พัฒนาศักยภาพ ต่อยอดกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร สู่นวัตกรรมการจัดการศึกษา

คว้าแชมป์หุ่นยนต์ระดับโลก นร.สาธิต ศึกษาศาสตร์ มข. ชนะการแข่งขัน Robocup Japan Open 2024

มข. ร่วมงานแถลงข่าว นำร่องโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อรองรับการจ้างงาน ร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัยเครือข่ายชั้นนำของประเทศ

มข.เจ้าภาพ จัดประชุม 9 เครือข่าย อพ.สธ. ทั่วประเทศ มุ่งสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์วางเป้าหมายบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ของประเทศ

อากาศร้อน! แพทย์ มข.ไขคำตอบ “ตากแดดนาน” เสี่ยงมะเร็งผิวหนังหรือไม่ พร้อมเปิดเคล็ดไม่ลับป้องกันรังสี UV

มข. ลงนามกับ BAFS ร่วมขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาน้ำมันอากาศยานแบบยั่งยืน

Scroll to Top