ข่าวประชาสัมพันธ์และบริการ

ขอเชิญอบรม บัณฑิตพันธ์ุใหม่ “หลักสูตรการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-industrial Management)”

โครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่ “หลักสูตรการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเกษ …

ขอเชิญอบรม บัณฑิตพันธ์ุใหม่ “หลักสูตรการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-industrial Management)” Read More »

ขอเชิญอบรม Reskill / Up skill เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree Program) เลือกเรียนเพียง 3 …

ขอเชิญอบรม Reskill / Up skill เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร Read More »

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสมัยใหม่

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ (ฟรี)โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ …

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสมัยใหม่ Read More »

สถาปัตย์ มข. จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวางแผนภาคและเมือง ครั้งที่ 8 ความท้าทายของการพัฒนาเมืองในวิถีใหม่ หรือ Urban Challenge for New Normal

คณะสถาปัตย์ มข. ร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย 8 สถาบัน จัดปร …

สถาปัตย์ มข. จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวางแผนภาคและเมือง ครั้งที่ 8 ความท้าทายของการพัฒนาเมืองในวิถีใหม่ หรือ Urban Challenge for New Normal Read More »

การจัดการเรียนสอนของคณะต่าง ๆ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คณะ การจัดการเรียนการสอน ปร …

การจัดการเรียนสอนของคณะต่าง ๆ ปีการศึกษา 2564 Read More »

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย “ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง Body scan”

“ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย” &# …

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย “ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง Body scan” Read More »

บริการแจ้งซ่อมโทรศัพท์ผ่าน Line Official Account

สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแจ้งซ่อ …

บริการแจ้งซ่อมโทรศัพท์ผ่าน Line Official Account Read More »

ประชุมวิชาการออนไลน์ นวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ตครั้งที่ 1: ปลุกพลังนักการศึกษาเพื่ออนาคต SLIRC 2021

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ต มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอ …

ประชุมวิชาการออนไลน์ นวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ตครั้งที่ 1: ปลุกพลังนักการศึกษาเพื่ออนาคต SLIRC 2021 Read More »

COLA KKU เป็นเจ้าภาพร่วมกับ Faculty of Social and Political Science and Faculty of Economic and Business, University of Muhammadiyah Malang, Indonesia จัดประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Humanities and Social Science

            เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564  วิทยาลัยการปกค …

COLA KKU เป็นเจ้าภาพร่วมกับ Faculty of Social and Political Science and Faculty of Economic and Business, University of Muhammadiyah Malang, Indonesia จัดประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Humanities and Social Science Read More »

พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สำคัญอย่างไร? และจะดำเนินการอย่างไร เมื่อประสบภัยจากรถ

ขอเชิญนักศึกษา รับสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ แก …

พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สำคัญอย่างไร? และจะดำเนินการอย่างไร เมื่อประสบภัยจากรถ Read More »

Scroll to Top