ข่าวประชาสัมพันธ์และบริการ

British Embassy Bangkok ประชุมร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มข. เดินหน้าหลักสูตรร่วม และหลักสูตรสองปริญญา กับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย …

British Embassy Bangkok ประชุมร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มข. เดินหน้าหลักสูตรร่วม และหลักสูตรสองปริญญา กับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร Read More »

ขอเชิญบุคลากร มข. ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง 10 ก.พ.นี้

ขอเชิญบุคลากร มข. ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยา …

ขอเชิญบุคลากร มข. ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง 10 ก.พ.นี้ Read More »

สืบฮีตเดือนสาม นำฮอยศรัทธา บูชาพระธาตุ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คํา …

สืบฮีตเดือนสาม นำฮอยศรัทธา บูชาพระธาตุ Read More »

สำนักบริการวิชาการ Upskill ผู้นำองค์กร อบรม “ผู้นำยุคดิจิทัลเครือข่ายภาครัฐ Digital Network” รุ่นที่ 1

     สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคดิจิทัลเครือ …

สำนักบริการวิชาการ Upskill ผู้นำองค์กร อบรม “ผู้นำยุคดิจิทัลเครือข่ายภาครัฐ Digital Network” รุ่นที่ 1 Read More »

แข้งลูกเจ้าพ่อมอดินแดง สร้างประวัติศาสตร์ “ตีตั๋วสู่รอบชิงชนะเลิศ” อธิการบดีนำผู้บริหารเชียร์ชิดติดขอบสนาม

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิร …

แข้งลูกเจ้าพ่อมอดินแดง สร้างประวัติศาสตร์ “ตีตั๋วสู่รอบชิงชนะเลิศ” อธิการบดีนำผู้บริหารเชียร์ชิดติดขอบสนาม Read More »

Non degree education

Clinical and Natural Product Metabolomics (CliNaP-M) #5 “Phenomics for Precision Medicine”

ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา โดยศูนย์ฟีโนมมหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบั …

Clinical and Natural Product Metabolomics (CliNaP-M) #5 “Phenomics for Precision Medicine” Read More »

IRURP

The 1st International Reinventing University Roadmap for Phenomics (IRURP) Symposium 2023)

ขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมง …

The 1st International Reinventing University Roadmap for Phenomics (IRURP) Symposium 2023) Read More »

วิทยาลัยนานาชาติ มข. ต้อนรับการมาเยือนของ H.E. Patrick Bourne เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ในการมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Ireland and Thailand International Relations: Past to Present”

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยข …

วิทยาลัยนานาชาติ มข. ต้อนรับการมาเยือนของ H.E. Patrick Bourne เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ในการมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Ireland and Thailand International Relations: Past to Present” Read More »

สำนักบริการวิชาการ ขยายผลงานสู่ชุมชนตำบลท่ากระเสริม จับจิ้งหรีดใส่เส้นขนมจีน เพิ่มโปรตีน สร้างมูลค่า สร้างอาชีพ

                   สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วม …

สำนักบริการวิชาการ ขยายผลงานสู่ชุมชนตำบลท่ากระเสริม จับจิ้งหรีดใส่เส้นขนมจีน เพิ่มโปรตีน สร้างมูลค่า สร้างอาชีพ Read More »

พลังนักศึกษาสร้างพลังประชาธิปไตย โดยมาร่วมสร้างประชาธิปไตยในรั้วมอดินแดง เลือกตั้งผู้นำนักศึกษา มข. 1 ระบบเลือก 2 อย่าง อังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสร้างประชาธิปไตยในรั้วมอ …

พลังนักศึกษาสร้างพลังประชาธิปไตย โดยมาร่วมสร้างประชาธิปไตยในรั้วมอดินแดง เลือกตั้งผู้นำนักศึกษา มข. 1 ระบบเลือก 2 อย่าง อังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 Read More »