ข่าวประชาสัมพันธ์และบริการ

ขอเชิญร่วมบูชา พระกริ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสมทบเป็นทุนการศึกษามข. วาระครบรอบ 60 ปี

ขอเชิญร่วมบูชา พระกริ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสมทบเป็นทุนกา …

ขอเชิญร่วมบูชา พระกริ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสมทบเป็นทุนการศึกษามข. วาระครบรอบ 60 ปี Read More »

สำนักบริการวิชาการ ส่งเสริมความเท่าเทียม สร้างแนวปฎิบัติในการให้บริการที่มีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ

               สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งเสริม …

สำนักบริการวิชาการ ส่งเสริมความเท่าเทียม สร้างแนวปฎิบัติในการให้บริการที่มีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข. จับมือ มจร. วิทยาเขตขอนแก่น Upskill บุคลากร ในหลักสูตรอบรมการจัดทำรายงานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel Advanced และ Google Data Studio

                         สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่ …

สำนักบริการวิชาการ มข. จับมือ มจร. วิทยาเขตขอนแก่น Upskill บุคลากร ในหลักสูตรอบรมการจัดทำรายงานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel Advanced และ Google Data Studio Read More »

18 มิถุนายน งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว

18 มิถุนายน งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว !

งานไฟฟ้า ประปาและสุขาภิบาล กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่ …

18 มิถุนายน งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ! Read More »

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเข้าร่วมวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานครั้งที่13​ (CWIE​ Day)​

ผศ.ดร.ปิยวัฒน์​ สายพันธุ์​ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชา …

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเข้าร่วมวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานครั้งที่13​ (CWIE​ Day)​ Read More »

OAS KKU จัด 3 หลักสูตร Upskill เสริมทักษะสำหรับวิชาชีพ ด้านการเงิน ด้านงานพัสดุ และ งานด้านการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน

           หนึ่งในพันธกิจและเป้าประสงค์ที่สำคัญของสำนักบริการ …

OAS KKU จัด 3 หลักสูตร Upskill เสริมทักษะสำหรับวิชาชีพ ด้านการเงิน ด้านงานพัสดุ และ งานด้านการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน Read More »

สำนักบริการวิชาการ ประชุมร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อหารือและชี้แจงแนวทางจัดทำหลักสูตร KKU Lifelong Education

       วันที่ 2 มิถุนายน 2566  รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อ …

สำนักบริการวิชาการ ประชุมร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อหารือและชี้แจงแนวทางจัดทำหลักสูตร KKU Lifelong Education Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข. Upskill ด้านตัวชี้วัดสมรรถนะบุคลากร ให้คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

       การจัดทำตัวชี้วัดระดับรายบุคคลนั้นถึงแม้จะเป็นหน่วยย่อ …

สำนักบริการวิชาการ มข. Upskill ด้านตัวชี้วัดสมรรถนะบุคลากร ให้คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข. เปิดบ้านต้อนรับ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการศึกษาตลอดชีวิต

             วันที่ 1 มิถุนายน 2566 สำนักบริการวิชาการ เปิดบ้ …

สำนักบริการวิชาการ มข. เปิดบ้านต้อนรับ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการศึกษาตลอดชีวิต Read More »

คณะทันตแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีกับทพญ.รัชนีกร สาวิสิทธิ์

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับทันตแพทย์หญิงรัชนีกร สาวิสิทธิ …

คณะทันตแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีกับทพญ.รัชนีกร สาวิสิทธิ์ Read More »

Scroll to Top