ข่าวประชาสัมพันธ์และบริการ

การสัมมนา การทำ Tech Foresight

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.จัดเวทีสัมมนา การทำ Tech Foresight แบบเข้มข้น สำหรับ นักวิชาการ นักวิจัย ปราชญ์ชุมชน และผู้สนใจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ทำหน้าที่เป็นแม่ข่าย (Node) จัดเวทีสัมม …

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.จัดเวทีสัมมนา การทำ Tech Foresight แบบเข้มข้น สำหรับ นักวิชาการ นักวิจัย ปราชญ์ชุมชน และผู้สนใจ Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แนวทางจัดการเรียนการสอนและการสอบ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (๓ ธ.ค. ๖๔)

[ ดาวน์โหลดเอกสาร pdf ]

ประกาศ ข้อปฏิบัติและมาตรการเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ ข้อปฏิบัติและมาตรการเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในพิธ …

ประกาศ ข้อปฏิบัติและมาตรการเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ Read More »

ประกาศกำหนดระบบจราจรในวันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศกำหนดระบบจราจรในวันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ …

ประกาศกำหนดระบบจราจรในวันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ Read More »

กองอาคารและสาธารณูปโภคแจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว 18 ธันวาคม 2564

กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการปรับปรุง …

กองอาคารและสาธารณูปโภคแจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว 18 ธันวาคม 2564 Read More »

🎥 ถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 12-13 ธ.ค. 64

🎥 ถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ …

🎥 ถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 12-13 ธ.ค. 64 Read More »

🚍 บริการรถรับ-ส่งช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 12-13 ธ.ค. 64

บริการรถรับ-ส่งช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 12-13 ธ.ค. …

🚍 บริการรถรับ-ส่งช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 12-13 ธ.ค. 64 Read More »

กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตและการจองภาพ

🕘 กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตและการจองภาพ สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2564

[ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ] 📣 ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพิธีฯ ได้ …

🕘 กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตและการจองภาพ สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2564 Read More »

“ม.ขอนแก่น ระดมนักวิจัยช่วยชุมชนบ.ผือ อ.หนองเรือ ยกระดับคุณภาพ ‘ปลาส้ม ส้มปลาตอง’ สู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย”

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันแม่ข่ายดำเนินงานอุ …

“ม.ขอนแก่น ระดมนักวิจัยช่วยชุมชนบ.ผือ อ.หนองเรือ ยกระดับคุณภาพ ‘ปลาส้ม ส้มปลาตอง’ สู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย” Read More »

มข.หนุนวิจัยเอกชน ปรึกษาโครงการ “เครื่องผลิตกราฟีนออกไซด์ระดับอุตสาหกรรม” เสริมทัพธุรกิจ New S-Curve วัสดุแห่งอนาคตหนุนภาคธุรกิจลดต้นทุนนำเข้าถึง 50%

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 64 เวลา 09.30 – 11.45 น. มหาวิทยาลัยขอนแก …

มข.หนุนวิจัยเอกชน ปรึกษาโครงการ “เครื่องผลิตกราฟีนออกไซด์ระดับอุตสาหกรรม” เสริมทัพธุรกิจ New S-Curve วัสดุแห่งอนาคตหนุนภาคธุรกิจลดต้นทุนนำเข้าถึง 50% Read More »

Scroll to Top