ข่าวประชาสัมพันธ์และบริการ

“โฮมดิน” ครั้งที่ 2 และนิทรรศการ LIFE@KKU Art & Culture

6 ก.ค.65 มางานโฮมดิน งานประติมากรรมปั้นดินเผาโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับชาติจากทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจ ผู้ชื่นชอบงานศิลป์ มาร่วมเป็ …

6 ก.ค.65 มางานโฮมดิน งานประติมากรรมปั้นดินเผาโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับชาติจากทั่วประเทศ Read More »

ด้วยแรงศรัทธาของ คณะสหวิทยาการ มข. และชาวจังหวัดหนองคาย ร่วมมือจัดพิธี อัญเชิญพระพุทธรูปจำลอง หลวงพ่อพระใส ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว และพิธีถวายศาลาหลวงพ่อพระใส (ศาลากลางน้ำ) ณ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 07.00 น. ที่ผ่านมา คณะสหวิทยา …

ด้วยแรงศรัทธาของ คณะสหวิทยาการ มข. และชาวจังหวัดหนองคาย ร่วมมือจัดพิธี อัญเชิญพระพุทธรูปจำลอง หลวงพ่อพระใส ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว และพิธีถวายศาลาหลวงพ่อพระใส (ศาลากลางน้ำ) ณ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิถุนายน ของทุุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตั้งแต่ พ.ศ. 2 …

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก Read More »

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2565

         เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จ …

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2565 Read More »

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินช่วยเหลือทุนการศึกษา โดยคิดเป็นร้อยละของค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบขั้นบันได ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินช่วยเหลือทุนการศึกษา โดยคิดเป็นร้อยละของค …

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินช่วยเหลือทุนการศึกษา โดยคิดเป็นร้อยละของค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบขั้นบันได ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564 Read More »

เปิดใช้แล้ว ถนนสาย 105 (จากบริเวณ สามแยกอุทยานเกษตร ถึงสามแยกบริเวณหมู่บ้านศูนย์แพทย์ 4)

ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนส …

เปิดใช้แล้ว ถนนสาย 105 (จากบริเวณ สามแยกอุทยานเกษตร ถึงสามแยกบริเวณหมู่บ้านศูนย์แพทย์ 4) Read More »

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. จัดระดมสมอง เน้นบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยลดความเหลื่อมล้ำของประเทศ

     เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กร …

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. จัดระดมสมอง เน้นบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยลดความเหลื่อมล้ำของประเทศ Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร U2T for BCG โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG : รอบที่ 1

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร U2T for BCG โครงการขับเคลื่อน …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร U2T for BCG โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG : รอบที่ 1 Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมความพร้อมบุคลากรใช้ชีวิตวัยเกษียณในยุคดิจิทัล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมความพร้อมบุคลากรใช้ชีวิตวัยเกษียณในย …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมความพร้อมบุคลากรใช้ชีวิตวัยเกษียณในยุคดิจิทัล Read More »

ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน คณะเกษตรศาสตร์ มข. ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จาก กรมวิชาการเกษตร กระทรวงกษตรและสหกรณ์

ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จ …

ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน คณะเกษตรศาสตร์ มข. ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จาก กรมวิชาการเกษตร กระทรวงกษตรและสหกรณ์ Read More »

Scroll to Top