Chumporn Para

Chumporn Para

คลังเลือดกลาง ขาดเลือดหนัก เปิดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วออกไปรับบริจาคโลหิตให้ถึงที่

      จากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID 19 ระลอกที่ 3 ซึ่งมีผลกร …

คลังเลือดกลาง ขาดเลือดหนัก เปิดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วออกไปรับบริจาคโลหิตให้ถึงที่ Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) – 30 เม.ย. 64

ดาวน์โหลด pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่มหาวิทยาลัย – 13 เม.ย. 64

[ ดาวน์โหลด PDF ]

ด่วน!! ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่มหาวิทยาลัย

[ ดาวน์โหลด pdf ] ประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประกาศ ปิดให้บริกา …

ด่วน!! ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่มหาวิทยาลัย Read More »

ขอความร่วมมือในการตอบแบบประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่อง ขอความร่วมมือในการตอบแบบประเมินโครงการประเมินคุณธรรมแล …

ขอความร่วมมือในการตอบแบบประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

สุดเจ๋ง นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. กวาด 3 รางวัล นักสื่อสารการจัดการขยะ ในกิจกรรม U-Zero waste creator contest

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 …

สุดเจ๋ง นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. กวาด 3 รางวัล นักสื่อสารการจัดการขยะ ในกิจกรรม U-Zero waste creator contest Read More »

อธิการบดีชี้แจง กรณีนักศึกษาถูกทำร้ายร่างกาย เผย 4 มาตรการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 มีนักศึกษาถูกทำร้ายร่า …

อธิการบดีชี้แจง กรณีนักศึกษาถูกทำร้ายร่างกาย เผย 4 มาตรการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ Read More »

โครงการ "พัฒนาเมืองนวัตกรรมสุขภาพ เมดิโคโพลิส จังหวัดขอนแก่น"

มข. จับมือ “ทีเซลส์” ขับเคลื่อน โครงการ “พัฒนาเมืองนวัตกรรมสุขภาพ เมดิโคโพลิส จังหวัดขอนแก่น”

5 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัย …

มข. จับมือ “ทีเซลส์” ขับเคลื่อน โครงการ “พัฒนาเมืองนวัตกรรมสุขภาพ เมดิโคโพลิส จังหวัดขอนแก่น” Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ ขับเคลื่อน U2T จัดฝึกอบรมการจัดทำข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่จากภาพถ่ายดาวเทียมโดยใช้ GIS

คณะเกษตรศาสตร์ ขับเคลื่อน U2T จัดฝึกอบรมการจัดทำข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่จากภาพถ่ายดาวเทียมโดยใช้ GIS

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-16.30 น. น. คณะเกษต …

คณะเกษตรศาสตร์ ขับเคลื่อน U2T จัดฝึกอบรมการจัดทำข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่จากภาพถ่ายดาวเทียมโดยใช้ GIS Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดปฐมนิเทศโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)

(บันทึกเทป) มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดปฐมนิเทศโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง https://th.kku.ac.th/47698/

Scroll to Top