COVID-19 KKU

สำนักหอสมุดเสริมทัพหุ่นยนต์สนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์

สำนักหอสมุดเสริมทัพหุ่นยนต์สนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์: เมื่อว …

สำนักหอสมุดเสริมทัพหุ่นยนต์สนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์ Read More »

เสริมฟังค์ชั่นใหม่ หุ่นยนต์ Temi ช่วยลดความเสี่ยงโควิด-19 ของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคโควิด-19 ในระลอกเดือนเมษายน …

เสริมฟังค์ชั่นใหม่ หุ่นยนต์ Temi ช่วยลดความเสี่ยงโควิด-19 ของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ Read More »

อธิการบดี มข. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน รพ.สนามแห่งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น ( หอพัก 26)

สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น สาธารณส …

อธิการบดี มข. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน รพ.สนามแห่งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น ( หอพัก 26) Read More »

ภาคเอกชนร่วมหนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม มข.

        วันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิก …

ภาคเอกชนร่วมหนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม มข. Read More »

Scroll to Top