นิติยา ศรีวรเดชไพศาล

สำนักหอสมุด มข. ส่งมอบนำ้ใจจากชาวขอนแก่นสู่ผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการ …

สำนักหอสมุด มข. ส่งมอบนำ้ใจจากชาวขอนแก่นสู่ผู้ประสบอุทกภัย Read More »

สำนักหอสมุด มข รวมพลังจิตอาสา ช่วยเหลือน้องๆนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดที่ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดย …

สำนักหอสมุด มข รวมพลังจิตอาสา ช่วยเหลือน้องๆนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดที่ประสบอุทกภัย Read More »

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นกระชับความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยก …

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นกระชับความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก Read More »

สำนักหอสมุดผนึกกำลังร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมในงานมหกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน”

สำนักหอสมุดผนึกกำลังร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมในงานมหกรรม &#8220 …

สำนักหอสมุดผนึกกำลังร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมในงานมหกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” Read More »

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นกระชับความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย

“สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นกระชับความสัมพันธ์กับมหา …

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นกระชับความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่นโด่งดังระดับชาติ นำร่อง metaverse experience สนับสนุนการเรียนรู้ในหลายสาขา

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.30-16.00 น.  รศ.นพ.สุพัชญ …

มหาวิทยาลัยขอนแก่นโด่งดังระดับชาติ นำร่อง metaverse experience สนับสนุนการเรียนรู้ในหลายสาขา Read More »

สำนักหอสมุดสานความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

สำนักหอสมุดสานความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก เมื่อว …

สำนักหอสมุดสานความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก Read More »

สำนักหอสมุดขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเรื่อง ไหมมัดหมี่ไทอีสาน จากภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่สากล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวก …

สำนักหอสมุดขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเรื่อง ไหมมัดหมี่ไทอีสาน จากภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่สากล Read More »

สำนักหอสมุด และศูนย์เรียนรู้การลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนะทักษะด้านการใช้ชีวิต Life Skill กับ Financial Learning Programs the series : Session 2

สำนักหอสมุด และศูนย์เรียนรู้การลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกา …

สำนักหอสมุด และศูนย์เรียนรู้การลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนะทักษะด้านการใช้ชีวิต Life Skill กับ Financial Learning Programs the series : Session 2 Read More »

Scroll to Top