คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศึกษาศาสตร์จัดอบรมการจัดการเรียนสอนออนไลน์เตรียมความพร้อมรับมือภายใต้สถานะการ COVID-19

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยความร่วมมือกับ สำนักนวั …

ศึกษาศาสตร์จัดอบรมการจัดการเรียนสอนออนไลน์เตรียมความพร้อมรับมือภายใต้สถานะการ COVID-19 Read More »

คณะศึกษาศาสตร์ Kick off กิจกรรม Edu Digital Thinker for Kids

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวกิจกรรม “Edu Digtal …

คณะศึกษาศาสตร์ Kick off กิจกรรม Edu Digital Thinker for Kids Read More »

ศึกษาศาสตร์จัดอบรมยกระดับคุณภาพการวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากร

ฝ่ายวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรมการจัดการ …

ศึกษาศาสตร์จัดอบรมยกระดับคุณภาพการวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากร Read More »

คอมพิวเตอร์ศึกษาเปิดบ้าน “Computer Education Open House” แสดงศักยภาพครูคอมฯ มข.

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจ …

คอมพิวเตอร์ศึกษาเปิดบ้าน “Computer Education Open House” แสดงศักยภาพครูคอมฯ มข. Read More »

ศึกษาศาสตร์จัดอบรม DQ สำหรับครูปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมมุ่งเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ

คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลั …

ศึกษาศาสตร์จัดอบรม DQ สำหรับครูปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมมุ่งเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ Read More »

นักวิจัย มข.คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย สาขาการศึกษา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คณาจารย์นักวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมรับราง …

นักวิจัย มข.คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย สาขาการศึกษา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) Read More »

ศึกษาศาสตร์จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้วยงานวิจัย R2R&TED เป้าตอบโจทย์ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัต …

ศึกษาศาสตร์จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้วยงานวิจัย R2R&TED เป้าตอบโจทย์ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย Read More »

ศึกษาศาสตร์ขับเคลื่อนองค์กร GROW63 ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

ศึกษาศาสตร์ขับเคลื่อนองค์กร GROW63 ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านคุณภาพการศึกษา Read More »

ศึกษาศาสตร์จับมือเทคนิคการแพทย์ร่วมมือส่งเสริมและใส่ใจสุขภาพนักศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ และ คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จ …

ศึกษาศาสตร์จับมือเทคนิคการแพทย์ร่วมมือส่งเสริมและใส่ใจสุขภาพนักศึกษา Read More »

ปาฐกถาพิเศษ “การศึกษาเปลี่ยนแปลงโลก (Education Disruption)” ความท้าทายใหม่แห่งวิชาชีพครูและการเรียนรู้ของนักเรียนแห่งอนาคต

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโ …

ปาฐกถาพิเศษ “การศึกษาเปลี่ยนแปลงโลก (Education Disruption)” ความท้าทายใหม่แห่งวิชาชีพครูและการเรียนรู้ของนักเรียนแห่งอนาคต Read More »

Scroll to Top