Prowpo

ผู้บริหาร มข. ประชุมหารือร่วมกับคณะผู้แทนจาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น มุ่งพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมกาลปพฤกษ์ …

ผู้บริหาร มข. ประชุมหารือร่วมกับคณะผู้แทนจาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น มุ่งพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา Read More »

กองการต่างประเทศ มข. จัดสัมมนาเครือข่ายด้านการต่างประเทศ ประจำปี 2565 สร้างความเข้มแข็งเครือข่าย และเตรียมความพร้อมผลักดันมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้โดดเด่นบนเวทีโลก

เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแ …

กองการต่างประเทศ มข. จัดสัมมนาเครือข่ายด้านการต่างประเทศ ประจำปี 2565 สร้างความเข้มแข็งเครือข่าย และเตรียมความพร้อมผลักดันมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้โดดเด่นบนเวทีโลก Read More »

ผู้บริหาร มข. ศึกษาดูงานที่ Nanyang Technological University (NTU), National University of Singapore (NUS) และบริษัท Mind PointEye ผู้นำเทคโนโลยีด้าน AI ระดับโลก ณ ประเทศสิงคโปร์

ระหว่างวันที่ 21-26 กรกฎาคม 2565 นายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภาม …

ผู้บริหาร มข. ศึกษาดูงานที่ Nanyang Technological University (NTU), National University of Singapore (NUS) และบริษัท Mind PointEye ผู้นำเทคโนโลยีด้าน AI ระดับโลก ณ ประเทศสิงคโปร์ Read More »

ฝ่ายการต่างประเทศ ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรม “Workshop on Boosting H-Index (Series I )” ผลักดัน Citation Score มุ่งสู่ World Class Research University

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 …

ฝ่ายการต่างประเทศ ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรม “Workshop on Boosting H-Index (Series I )” ผลักดัน Citation Score มุ่งสู่ World Class Research University Read More »

ผู้บริหารฝ่ายการต่างประเทศ ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับผู้บริหาร Weihenstephan – Triesdorf University of Applied Sciences สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ผู้บริหารฝ่ายการต่างประเทศ นำโดย …

ผู้บริหารฝ่ายการต่างประเทศ ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับผู้บริหาร Weihenstephan – Triesdorf University of Applied Sciences สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี Read More »

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมหารือ Campus Asia Program ร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัย ชั้นนำของเอเชีย

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 14:00 -16:00 น. (เวลาประเทศ …

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมหารือ Campus Asia Program ร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัย ชั้นนำของเอเชีย Read More »

กองการต่างประเทศ มข. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 รูปแบบ Hybrid ต้อนรับอบอุ่น สู่รั้วมอดินแดง

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแ …

กองการต่างประเทศ มข. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 รูปแบบ Hybrid ต้อนรับอบอุ่น สู่รั้วมอดินแดง Read More »

ผู้บริหารฝ่ายการต่างประเทศ หารือความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย ร่วมกับ Visiting Professor จาก Ohio State University, USA

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์นวรัตน์ ดร.วราอัศว …

ผู้บริหารฝ่ายการต่างประเทศ หารือความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย ร่วมกับ Visiting Professor จาก Ohio State University, USA Read More »

ผู้บริหารฝ่ายการต่างประเทศ ร่วมหารือ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรอย่างยั่งยืน ไทย-เคนย่า (project on Thailand-Kenya sustainable Agro-technologies development)

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคา …

ผู้บริหารฝ่ายการต่างประเทศ ร่วมหารือ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรอย่างยั่งยืน ไทย-เคนย่า (project on Thailand-Kenya sustainable Agro-technologies development) Read More »

The QUALI-DEC Project – คลอดปลอดภัย (Safe Birth Thailand) โครงการเพื่อสนับสนุนให้คุณแม่ตั้งครรภ์และครอบครัวมีข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคลอดอย่างปลอดภัย

‘การผ่าตัดคลอดโดยไม่จำเป็น’ นับว่าเป็นเรื่องที่สมควรยกมาเป็นป …

The QUALI-DEC Project – คลอดปลอดภัย (Safe Birth Thailand) โครงการเพื่อสนับสนุนให้คุณแม่ตั้งครรภ์และครอบครัวมีข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคลอดอย่างปลอดภัย Read More »

Scroll to Top