พีรณัฐ เอี่ยมทอง

มข. เดินหน้าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามพันธะ SDGs

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซ …

มข. เดินหน้าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามพันธะ SDGs Read More »

มข. จับมือ มูลนิธิความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-แคนาดา และบริษัท เบรนคลาวด์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและมีทักษะที่จำเป็นในอนาคต

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  ได้มีพิธีลงนามความร่ว …

มข. จับมือ มูลนิธิความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-แคนาดา และบริษัท เบรนคลาวด์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและมีทักษะที่จำเป็นในอนาคต Read More »

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มข. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู EDUCA2020

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มข. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู EDUCA2020 Read More »

มข. ร่วมกับ กสศ. สานต่อนวัตกรรมการศึกษาสู่ ผอ.โรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเ …

มข. ร่วมกับ กสศ. สานต่อนวัตกรรมการศึกษาสู่ ผอ.โรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศ Read More »

มข.ร่วมสามสถาบันฯ ไทย-ญี่ปุ่น พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร …

มข.ร่วมสามสถาบันฯ ไทย-ญี่ปุ่น พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รุ่นที่ 2 Read More »

มข. ร่วมพัฒนาทักษะครูและนักจัดการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนในศตวรรษ ที่ 21

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู …

มข. ร่วมพัฒนาทักษะครูและนักจัดการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนในศตวรรษ ที่ 21 Read More »

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนลงนามความร่วมมือเพื่อร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทย

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 …

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนลงนามความร่วมมือเพื่อร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทย Read More »

มข.จัดอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาแก่ครูในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซ …

มข.จัดอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาแก่ครูในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น Read More »

มข.เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รอง …

มข.เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง Read More »

Scroll to Top