งานวันเกษตรภาคอีสาน

คอลัมน์: ท้องถิ่นพูด: รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รก.อธิการบดี มข. งานวันเกษตรภาคอีสาน(กรอบบ่าย)

มข.จัดยิ่งใหญ่งานวันเกษตรอีสาน (กรอบบ่าย)

Scroll to Top