คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดกิจกรรม “กินเข่าทง ลงแขกดำนา” แปลงนาสาธิต เฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 60 ปี มข.

หนุนครัวเรือนคัดแยกขยะทำปุ๋ย ร่วมสร้างชุมชน ‘เคียงมอ’ น่าอยู่

เดลินิวส์(กรอบบ่าย) : ‘มข.’ พาเด็กอนุบาลลงแขกดำนา

มข. พาเด็กอนุบาลลงแขกดำนา

dailynews-‘มข.’ นำนักเรียนอนุบาลลงแขกดำนาสืบสานประเพณี

tcijtha-เปิดร่างพระราชกฤษฎีกา พื้นที่ทดลองปลูกฝิ่น เห็ดขี้ควาย เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย

มติชน(กรอบบ่าย) : แวดวงการศึกษา: คณะเกษตรฯมข.คลอด4หลักสูตร

Scroll to Top