วัชรา น้อยชมภู

“MTP มนุษย์ตัวจี๊ด” ทีมนศ.สาขาภาษาไทย คณะมนุษย์ฯ คว้าชัยประกวดนักข่าวรุ่นใหม่ สร้างชื่อให้มข.

มข.จัดประชุมพิจารณาการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรฯ และแผนการพลิกโฉมมข.ระยะ 5 ปี

สถาบันภาษา จัดพิธีส่ง-รับมอบงานในตำแหน่ง “รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา

กองสื่อสารองค์กร สร้างนักข่าว U2T คณะเกษตรฯ หวังดันผลงานสู่สังคม

มข.จัดประชุมวิชาการ“เกษตรสร้างชาติ นวัตกรรมสร้างอาชีพ” ยกระดับอาชีพเกษตรกรด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม

Scroll to Top