KKU Short Video Clip

KKU Short Video Clip : ชมรมและกิจกรรม พื้นที่เรียนรู้สู่การพัฒนาทักษะชีวิต

 KKU Short Video Clip : ชมรมและกิจกรรม พื้นที่เรียนรู้สู่การพ …

KKU Short Video Clip : ชมรมและกิจกรรม พื้นที่เรียนรู้สู่การพัฒนาทักษะชีวิต Read More »

KKU Short Video Clip : เข้าสู่ 6 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนและสังคม

KKU Short Video Clip : เข้าสู่ 6 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มห …

KKU Short Video Clip : เข้าสู่ 6 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนและสังคม Read More »

KKU Short Video Clip : แปลงคัตเตอร์และมาร์กาเร็ต พื้นที่เรียนรู้พืชไม้ดอกผสานการท่องเที่ยว ก้าวสู่ KKU Great Place to Live

KKU Short Video Clip : แปลงคัตเตอร์และมาร์กาเร็ต พื้นที่เรียน …

KKU Short Video Clip : แปลงคัตเตอร์และมาร์กาเร็ต พื้นที่เรียนรู้พืชไม้ดอกผสานการท่องเที่ยว ก้าวสู่ KKU Great Place to Live Read More »

KKU Short Video Clip : ชวนสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รอบรั้ว มข.

KKU Short Video Clip : ชวนสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รอบรั้ว ม …

KKU Short Video Clip : ชวนสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รอบรั้ว มข. Read More »

KKU Short Video Clip : แปลงกังหันแลนด์มาร์คสวยๆ ถ่ายภาพรับปริญญา

KKU Short Video Clip : แปลงกังหันแลนด์มาร์คสวยๆ ถ่ายภาพรับปริ …

KKU Short Video Clip : แปลงกังหันแลนด์มาร์คสวยๆ ถ่ายภาพรับปริญญา Read More »

KKU Short Video Clip : มข. พร้อมเปิดรับ AI ผสานการทำงานหลากมิติ

KKU Short Video Clip : มข. พร้อมเปิดรับ AI ผสานการทำงานหลากมิ …

KKU Short Video Clip : มข. พร้อมเปิดรับ AI ผสานการทำงานหลากมิติ Read More »

KKU Short Video Clip : มข. ชวนชม “ทุ่งปอเทือง” ความสวยที่มาพร้อมประโยชน์

KKU Short Video Clip : มข. ชวนชม “ทุ่งปอเทือง” ความสวยที่มาพร …

KKU Short Video Clip : มข. ชวนชม “ทุ่งปอเทือง” ความสวยที่มาพร้อมประโยชน์ Read More »

KKU Short Video Clip : มข. นำร่องพัฒนา กัญชา เพื่อใช้ในทางการแพทย์

KKU Short Video Clip : มข. นำร่องพัฒนา กัญชา เพื่อใช้ในทางการ …

KKU Short Video Clip : มข. นำร่องพัฒนา กัญชา เพื่อใช้ในทางการแพทย์ Read More »

Scroll to Top