วิศวะฯ มข.นำร่องรถไฟความเร็วสูงรุ่นแรก (High Speed Train)

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยรศ.ดร.คมกฤช ปิติฤกษ์ รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางไปเยือนเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นแรก นำร่องจำนวน 18 คน มาศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูงและฝึกปฏิบัติงานเป็นเวลา 1 ปี และร่วมพิธีเปิดโครงการหลักสูตรวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง High Speed Train Engineering Program ณ Southwest Jiaotong University โดยมี Professor YAO Faming, Vice President of SWJTU, Prof.MA Lei, Director, International Cooperations and Exchanges และ Ms.XIN Ling, Director, General Office, Tianyou Railway Institute SWJTU พร้อมคณาจารย์ประจำหลักสูตร ให้การต้อนรับ

นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม Yunda Company หนึ่งในผู้ประกอบการคู่ความร่วมมือของ SWJTU ซึ่งเป็นผู้นำด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นนำด้านการขนส่งการรถไฟ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์และระบบอัจฉริยะของจีน สำหรับนักศึกษาเพื่อฝึกปฏิบัติงาน และได้เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวณัฐฐ์สิริ นิ่มยี่สุ่น รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู และคณะกงสุล เพื่อช่วยสนับสนุนผลักดันความสัมพันธ์ความร่วมมือไทย-จีน ถือเป็นความสำเร็จก้าวแรกที่ทั้งสองสถาบันร่วมพัฒนาหลักสูตรและงานวิจัยด้านระบบที่เกี่ยวข้องกับรถไฟความเร็วสูง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย BRI ของจีน ยุทธศาสตร์การพัฒนาของไทย และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

#KKU #SWJTU #highspeedtrain #highspeedtrainprogram #tianyourailwayinstitute #kkuswjtu #KKUSWJTUTianyouRailwayInstitute

ข่าว/ภาพ: เนตรดาว จำเริญดารารัศมี

 

Scroll to Top