โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทีมงาน ลงสำรวจพื้นที่วัดหนองหูลิงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลมิตรภาพ  และพื้นที่บ้านโคกเจริญ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทีมงาน ลงสำรวจพื้นที่ ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทีมงาน ลงสำรวจพื้นที่วัดหนองหูลิงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลมิตรภาพ  และพื้นที่บ้านโคกเจริญ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทีมงาน ลงสำรวจพื้นที่วัดหนองหูลิงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลมิตรภาพ  และพื้นที่บ้านโคกเจริญ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

       โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทีมงาน            ลงสำรวจพื้นที่วัดหนองหูลิงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลมิตรภาพ  และพื้นที่บ้านโคกเจริญ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

.….เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ภานพงศ์ วันจันทึก และ ดร.ชยานนท์ วิเศษ พร้อมทีมงาน  ทีม SLIG และกล่มผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T ลงสำรวจพื้นที่วัดหนองหูลิงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลมิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม โดยทีมงานได้เข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดหนองหูลิง พร้อมสนทนาธรรม  และสอบถามปัญหาและความต้องการ  เพื่อนำไปประกอบข้อมูลในการร่วมพัฒนาชุมชน                                                    ……จากนั้นทีมงานสำรวจพื้นที่ได้เดินทางต่อไปยังบ้านโคกเจริญเพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการปลูกกระเทียมจากคุณวันดี ขั้นอาษา และ คุณฝ้าย พลขันธ์ ซึ่งทั้ง 2 คน เป็นเกษตรกรตัวอย่าง ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์  ที่ใช้ปลูก วิธีการปลูก การดูแลรักษาระหว่างการปลูก และการเก็บเกี่ยว การขาย รวมทั้งปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในการปลูกกระเทียม และพืช ผัก ชนิดอื่น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผน วิเคราะห์ และประเมินถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

…..สำหรับขั้นตอนในการดำเนินการครั้งต่อไป จะเป็นการวางแผนการดำเนินงานของกิจกรรมเร่งด่วน และการลง พื้นที่เพื่อดูงานในพื้นที่ต้นแบบพร้อมเก็บข้อมูลในการนำมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมของโครงการต่อไป

รวบรวมข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข

ข้อมูลภาพ : คณิต นามปักใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)

Scroll to Top