U2T

มข.ปิดโครงการ U2T นำองค์ความรู้/นวัตกรรม พัฒนา 135 ตำบล ต่อยอดสู่ความยั่งยืน

________เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. มหาวิทยาลัย …

มข.ปิดโครงการ U2T นำองค์ความรู้/นวัตกรรม พัฒนา 135 ตำบล ต่อยอดสู่ความยั่งยืน Read More »

มข. นำโครงการ U2T เพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ชุมชน ตำบลเขาสวนกวาง จังหวัขอนแก่น

U2T มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จัดกิจกร …

มข. นำโครงการ U2T เพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ชุมชน ตำบลเขาสวนกวาง จังหวัขอนแก่น Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. ฝึกอบรม “การพัฒนาทักษะด้านกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเยาวชน” แก่กลุ่มเยาวชนตำบลโคกสง่า

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. ฝึกอบรม “การพัฒนาทักษะด้านกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเยาวชน” แก่กลุ่มเยาวชนตำบลโคกสง่า Read More »

Vermi Team และ U2T กุดเค้า Telemedicine  จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีมผู้ชนะเลิศจาก U2T Hackathon ระดับภูมิภาค เข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศ

เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 -16.00 น. ทีม Vermi …

Vermi Team และ U2T กุดเค้า Telemedicine  จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีมผู้ชนะเลิศจาก U2T Hackathon ระดับภูมิภาค เข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศ Read More »

U2T เกษตรศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างต้นแบบเติมน้ำใต้ดิน (ธนาคารน้ำใต้ดิน)”

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย …

U2T เกษตรศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างต้นแบบเติมน้ำใต้ดิน (ธนาคารน้ำใต้ดิน)” Read More »

มข. รับนโยบาย อว. ร่วม 8 มหาวิทยาลัย หนุน U2T สร้างชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่ …

มข. รับนโยบาย อว. ร่วม 8 มหาวิทยาลัย หนุน U2T สร้างชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Read More »

ร่วมส่งกำลังใจให้ทีม U2T Vermi team ในการแข่งขัน National Hackathon 2021

พรุ่งนี้แล้วววว !! กับ U2T National Hackathon 2021 การแข่งขัน …

ร่วมส่งกำลังใจให้ทีม U2T Vermi team ในการแข่งขัน National Hackathon 2021 Read More »

U2T เกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์น้ำสู่ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ …

U2T เกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์น้ำสู่ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกอกนก ให้การต้อนรับคณะทำงานจากศูนย์มีชัยลำปลายมาศ ในการเข้าเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกอกนก ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เพื่อพัฒนาร่วมมือ และสร้างเครือข่ายในอนาคต

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คุณอัมพร มูลติปฐม ผู้ประสาน …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกอกนก ให้การต้อนรับคณะทำงานจากศูนย์มีชัยลำปลายมาศ ในการเข้าเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกอกนก ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เพื่อพัฒนาร่วมมือ และสร้างเครือข่ายในอนาคต Read More »

U2T ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมสัมมนาวิชาการ การสร้างชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SUSTAINABILITY FOR ALL) : การถอดสรุปบทเรียน UNIVERSITY TO TAMBON (U2T) สู่ความยั่งยืน ในวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2564 ณ HALL 1-3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)

ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมสัมมนาวิชาการ การสร้างชุมชนสู่การพั …

U2T ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมสัมมนาวิชาการ การสร้างชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SUSTAINABILITY FOR ALL) : การถอดสรุปบทเรียน UNIVERSITY TO TAMBON (U2T) สู่ความยั่งยืน ในวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2564 ณ HALL 1-3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) Read More »

Scroll to Top