ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม“ดนตรีในสวน H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนาม อว. ส่วนหน้าจังหวัดขอนแก่นและหนองคาย ได้ดำเนินการจัดงาน “ดนตรีในสวน H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้ที่รักในเสียงเพลงร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บึงศรีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Scroll to Top