ขอเชิญร่วมบูชา พระกริ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสมทบเป็นทุนการศึกษามข. วาระครบรอบ 60 ปี

ขอเชิญร่วมบูชา พระกริ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 60 ปี มข.

ขอเชิญร่วมบูชา พระกริ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสมทบเป็นทุนการศึกษามข. วาระครบรอบ 60 ปี

ขอเชิญร่วมบูชา พระกริ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสมทบเป็นทุนการศึกษามข. วาระครบรอบ 60 ปี
ขอเชิญร่วมบูชา พระกริ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสมทบเป็นทุนการศึกษามข. วาระครบรอบ 60 ปี

     มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจร่วมบูชา พระกริ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งผ่านพิธีเททองหล่อและพุทธาภิเษก เมื่อวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา รายได้จากการร่วมบูชาเพื่อสมทบเป็นทุนการศึกษา มข. วาระครบรอบ 60 ปี โดย

– พระกริ่ง เนื้อนวโลหะ  บริจาค  1,260  บาท

พระกริ่ง เนื้อนวะโลหะ
พระกริ่ง เนื้อนวโลหะ

– พระกรึ่ง เนื้อสัมฤทธิ์     บริจาค 460 บาท

พระกรึ่ง เนื้อสัมฤทธิ์
พระกริ่ง เนื้อสัมฤทธิ์

– พระชัยวัฒน์ เนื้อสัมฤทธิ์   บริจาค  160 บาท

 

พระชัยวัฒน์ เนื้อสัมฤทธิ์
พระชัยวัฒน์ เนื้อสัมฤทธิ์

พิเศษรวม 3 รุ่น 1,660 บาท
ขั้นตอนการบูชา
1. กรอกข้อมูลในเว็บไซต์ สแกนผ่าน QR Code ผ่าน Line app  หรือ  https://kku.word/phrakring
2. กดรับใบเสร็จ กรอกชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทร ยอดเงินบริจาค เพื่อเข้าระบบสรรพากรลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า โดยอัตโนมัติ หรือหากไม่รับใบเสร็จ กรอกชื่อ-สกุล ยอดเงินบริจาค แล้วกต submit
3. save รูป QR โอนเงิน และนำไป สแกนจ่ายเงินใน app ธนาคารของท่าน ระบบรับเงินอัตโนมัติ

สแกนผ่าน QR Code ผ่าน Line app.
สแกนผ่าน QR Code ผ่าน Line app.

เบญจมาภรณ์  มามุข

Scroll to Top