หมอ มข.จัด “วันความดันโลหิตสูงโลก” ชวนวัดความดัน ตรวจร่างกาย ฟรี…!!!

__________โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จะจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการทางการแพทย์เนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลก  (POP UP BOOTS FOR WORLD HYPERTENSION DAY)   เพื่อสร้างความตระหนักถึงอัตรายและภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง  สอนให้ประชาชนทั่วไปสามารถวัดความดันโลหิตด้วยตนเองได้อย่างถูกต้องและทราบค่าความดันโลหิตที่เหมาะสม  โดยให้บริการทางสุขภาพ  ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและภาวะแทรกซ้อน  และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพโดยบุคลากรทางการแพทย์สหสาขาวิชาชีพ

__________วันความดันโลหิตสูงโลก  (POP UP BOOTS FOR WORLD HYPERTENSION DAY)   จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 29 พ.ค. 2566  ระหว่างเวลา 8.30-12.00 น.  ณ  หน่วยบริการปฐมภูมิ PCU 123 มข. ภายในหอพักแปดหลัง  ซึ่งจะมีบุคลากรทางการแพทย์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ร่วมออกหน่วยให้บริการต่าง ๆ  ดังนี้

ㆍ ตรวจวัดความดันโลหิต

ㆍตรวจสุขภาพ โรคอ้วน โรคนอนกรน

ㆍแนะนำการออกกำลังกายและอาหารสุขภาพ

ㆍปรึกษาปัญหาสุขภาพและการรับประทานยา

ㆍพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ป่วย IDOL

__________ในงานจะมีการจัดบูธให้ความรู้ การตรวจร่างกายต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ยังมีอาหารว่างเพื่อสุขภาพให้บริการ และลุ้นรับรางวัลมากมายภายในงาน

__________ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และผู้ป่วยโรคติดต่อไม่เรื้อรังที่ติดตามการรักษาที่หน่วยบริการปฐมภูมิ PCU 123 มข. เข้าร่วมงานวันความดันโลหิตสูงโลก  (POP UP BOOTS FOR WORLD HYPERTENSION DAY)   วันจันทร์ที่ 29 พ.ค. 2566  ระหว่างเวลา 8.30-12.00 น.  ณ  หน่วยบริการปฐมภูมิ PCU 123 มข. ภายในหอพักแปดหลัง

ข่าว :  วัชรา  น้อยชมภู

Scroll to Top