หน่วยสื่อสารองค์กร บริการวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสื่ออย่างไร ให้โดนใจ Social Media”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “สร้างสื่ออย่างไรให้โดนใจ Social Media” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะการออกแบบกราฟิกด้วย Adobe Photoshop และการสร้างคอนเทนต์วีดิโอโดนใจด้วย Adobe Premiere ในวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิเตอร์ชั้น 3 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี คุณรวิภาส​ ภูแสง​ และคุณนรศิษฏ์​ เปล่งรัศมี​ จากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นวิทยากร
การอบรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะการออกแบบกราฟิกด้วย Adobe Photoshop และการสร้างคอนเทนต์วีดิโอโดนใจด้วย Adobe Premiere เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถจัดทำกราฟิกและตัดต่อวีดิโอง่าย ๆ ได้ด้วยตนเอง สะดวก รวดเร็ว และสวยงามทันสมัย โดยมีการสอนให้เข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการออกแบบและตัดต่อวีดิโออย่างมืออาชีพ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้รับความรู้ในการสร้างเนื้อหาอย่างเหมาะสมสำหรับ Social Media และวิธีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสร้าง แบรนด์และการตลาดออนไลน์ อย่างไรก็ตามการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สร้างสื่ออย่างไร ให้โดนใจ Social Media” ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีบทบาทสำคัญในการสื่อสารและการติดต่อสื่อสารขององค์กรและกลุ่มเป้าหมายขององค์กร และการสร้างสื่ออย่างไรถึงจะสามารถโดนใจผู้คนใน Social Media เป็นเรื่องที่สำคัญในการสร้างผลตอบรับที่ดีจากกลุ่มเป้าหมายขององค์กร ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจในสื่อขององค์กร และเพิ่มโอกาสในการเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายขององค์กรได้มากขึ้น ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องนี้ ผู้เข้าร่วมอบรม จะได้วางแผนการสร้างสื่อให้เหมาะสมทั้งแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อวีดิโอ เพื่อฝึกฝนการสร้างสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้สื่อมีความน่าสนใจ

 

Scroll to Top