คณะเกษตรฯ เจ๋ง! นวัตกรรมเลี้ยงกุ้งทะเลในน้ำจืดความเค็มต่ำในน้ำระบบน้ำหมุนเวียน ได้ผลดี – KKL ขอนแก่นลิงก์

วันที่เผยแพร่ 15 พ.ค. 2565
หัวข้อ คณะเกษตรฯ เจ๋ง! นวัตกรรมเลี้ยงกุ้งทะเลในน้ำจืดความเค็มต่ำในน้ำระบบน้ำหมุนเวียน ได้ผลดี – KKL ขอนแก่นลิงก์
สำนักข่าว khonkaenlink.info
URL https://www.khonkaenlink.info/read/629891/
Scroll to Top