รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช

intvthai-คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น สร้างนักบริหารและนักบัญชีมืออาชีพ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอีสาน

khaothaitoday-คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น สร้างนักบริหารและนักบัญชีมืออาชีพ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอีสาน 

siamfocustime-คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น สร้างนักบริหารและนักบัญชีมืออาชีพสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอีสาน

kitdeenews-คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น สร้างนักบริหารและนักบัญชีมืออาชีพ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอีสาน

kknews-คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.” ทำบุญ ครบรอบ 32 ปี วันคล้ายวันสถาปนา”

mgronline-32 ปี KKBS มข.ตั้งเป้า 1ใน20ของอาเซี่ยนเป็นเลิศด้านการสอนบริหารธุรกิจฯ

thestatestimes-วันคล้ายวันสถาปนา “คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.” ครบรอบ 32 ปี

siaminsurenews-ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือมข. เปิดศูนย์ทดสอบหลักสูตร CISA

sondhitalk-32 ปี KKBS มข.ตั้งเป้า 1ใน20ของอาเซี่ยนเป็นเลิศด้านการสอนบริหารธุรกิจฯ

banmuang-ครบรอบ 32 ปี วันคล้ายวันสถาปนา”คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.”

Scroll to Top