รายการ KKU TRANSFORMATIONS

KKU Transformation ตอนระบบการเดินทางไปปฏิบัติงานดิจิทัล

มข.แนะการใช้ระบบการเดินทางไปปฏิบัติงานด้วยระบบดิจิทัล สะดวก ร …

KKU Transformation ตอนระบบการเดินทางไปปฏิบัติงานดิจิทัล Read More »

มข. เพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัย ผุด smart gate ชูยุทธศาสตร์ด้าน Great place to live

มข. เพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัย ผุด smart gate ชูยุทธศาสตร์ด้ …

มข. เพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัย ผุด smart gate ชูยุทธศาสตร์ด้าน Great place to live Read More »

มข.ปรับพื้นที่สีฐานเพิ่มแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม สืบสานรากเหง้าชุมชนอีสานพื้นถิ่น

มข.ปรับพื้นที่สีฐานเพิ่มแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม สืบสานรากเหง้าช …

มข.ปรับพื้นที่สีฐานเพิ่มแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม สืบสานรากเหง้าชุมชนอีสานพื้นถิ่น Read More »

มข. ตอบโจทย์สังคม พัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่นวัตกรรมแก้ไขปัญหาสังคม

มข. ตอบโจทย์สังคม พัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่นวัตกรรมแก้ไขปัญหาสัง …

มข. ตอบโจทย์สังคม พัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่นวัตกรรมแก้ไขปัญหาสังคม Read More »

แนวทางการศึกษาแบบ new normal ต้อนรับปีการศึกษาใหม่

ฝ่ายการศึกษา โดย รศ.ดร. ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ …

แนวทางการศึกษาแบบ new normal ต้อนรับปีการศึกษาใหม่ Read More »

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลพร้อมส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมส่งเสริมศักยภาพและความพร้อม ทั้งในด้าน …

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลพร้อมส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ Read More »

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมเผยแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมเผยแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปรับ …

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมเผยแผนพัฒนามหาวิทยาลัย Read More »

Scroll to Top