U2T มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข. นำโครงการ U2T เพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ชุมชน ตำบลเขาสวนกวาง จังหวัขอนแก่น

U2T มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จัดกิจกร …

มข. นำโครงการ U2T เพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ชุมชน ตำบลเขาสวนกวาง จังหวัขอนแก่น Read More »

U2T ม.ขอนแก่น สอนทำสบู่น้ำมันธรรมชาติ สร้างอาชีพเสริมแก่ชาวบ้าน

สำนักข่าว : campus.campus-star.com URL :  https://campus.camp …

U2T ม.ขอนแก่น สอนทำสบู่น้ำมันธรรมชาติ สร้างอาชีพเสริมแก่ชาวบ้าน Read More »

ขอนแก่น-สำนักบริการวิชาการ รายงานความก้าวหน้าโครงการ U2T ต่อ ผช.รมต.อว.

สำนักข่าว : esandailyonline.com URL :  https://www.esandailyo …

ขอนแก่น-สำนักบริการวิชาการ รายงานความก้าวหน้าโครงการ U2T ต่อ ผช.รมต.อว. Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การทำสบู่น้ำมันธรรมชาติ สร้างอาชีพเสริมช่วงโควิด-19 ระบาด

สำนักข่าว : thainews.easybranches.com URL :  https://www.thai …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การทำสบู่น้ำมันธรรมชาติ สร้างอาชีพเสริมช่วงโควิด-19 ระบาด Read More »

คณะพยาบาลศาสตร์ มข.ขับเคลื่อน U2T สู้วิกฤตโควิด19 นำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนพร้อมพัฒนาพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานและจิตอาสาจัดเตรียม Community Isolation

        โครงการ University to Tambon หรือ U2T เพื่อการยกระดับ …

คณะพยาบาลศาสตร์ มข.ขับเคลื่อน U2T สู้วิกฤตโควิด19 นำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนพร้อมพัฒนาพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานและจิตอาสาจัดเตรียม Community Isolation Read More »

‘มข.’อบรมหัตถกรรมไม้ไผ่ผู้สูงอายุ

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขยายพันธุ์ ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และพืชเอกลักษณ์ท้องถิ่นในป่าชุมชน”

U2T คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขยายพั …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขยายพันธุ์ ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และพืชเอกลักษณ์ท้องถิ่นในป่าชุมชน” Read More »

Scroll to Top