มา Update เทรนด์อาชีพด้านดิจิทัลครั้งแรกของภาคอีสาน กับกิจกรรม The Digital Work University Roadshow

Big Chance Alert สำหรับนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดขอนแก่นและพื้ …

มา Update เทรนด์อาชีพด้านดิจิทัลครั้งแรกของภาคอีสาน กับกิจกรรม The Digital Work University Roadshow Read More »