โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมอ มข.จัด “วันความดันโลหิตสูงโลก” ชวนวัดความดัน ตรวจร่างกาย ฟรี…!!!

__________โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแ …

หมอ มข.จัด “วันความดันโลหิตสูงโลก” ชวนวัดความดัน ตรวจร่างกาย ฟรี…!!! Read More »

มูลนิธิรักษ์ตับชวนลงชื่อผลักดันสิทธิ หนึ่งเสียงเปลี่ยนชีวิตผู้ป่วยมะเร็งตับ ข่าวสด(กรอบบ่าย)

Scroll to Top