โครงการ วมว.-มข. สร้างนร.คุณภาพให้ประเทศ มุ่งเน้นเป็นนวัตกร จ่อร่วมลงนามต่ออีก 20 ปี

โครงการ วมว.-มข. สร้างนร.คุณภาพให้ประเทศ มุ่งเน้นเป็นนวัตกร จ่อร่วมลงนามต่ออีก 20 ปี

________เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565  รศ.ดร.ไมตรี  อินทร …

โครงการ วมว.-มข. สร้างนร.คุณภาพให้ประเทศ มุ่งเน้นเป็นนวัตกร จ่อร่วมลงนามต่ออีก 20 ปี Read More »

โครงการ วมว.-มข. สร้างนร.คุณภาพให้ประเทศ มุ่งเน้นเป็นนวัตกร จ่อร่วมลงนามต่ออีก 20 ปี

________เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565  รศ.ดร.ไมตรี  อินทร …

โครงการ วมว.-มข. สร้างนร.คุณภาพให้ประเทศ มุ่งเน้นเป็นนวัตกร จ่อร่วมลงนามต่ออีก 20 ปี Read More »

Scroll to Top