แผนพัฒนาพื้นที่ชานเมืองขอนแก่นกับการท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชนพุทธเกษตร

คณะมนุษย์ มข. มุ่งเป้ารับใช้สังคม บริการวิชาการสู่ชุมชนพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

สำนักข่าว: thainews.easybranches.com URL :  https://www.thain …

คณะมนุษย์ มข. มุ่งเป้ารับใช้สังคม บริการวิชาการสู่ชุมชนพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Read More »

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: ท่องเที่ยววัฒนธรรม(กรอบบ่าย)

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: ท่องเที่ยววัฒนธรรม

Scroll to Top