ม.ขอนแก่นโชว์ฝีมือ ใช้นวัตกรรมเลี้ยงกุ้ง ระบบน้ำหมุนเวียน สร้างอาชีพให้ยั่งยืน

วันที่เผยแพร่ 03 มิ.ย. 2565 หัวข้อ ม.ขอนแก่นโชว์ฝีมือ ใช้นวัต …

ม.ขอนแก่นโชว์ฝีมือ ใช้นวัตกรรมเลี้ยงกุ้ง ระบบน้ำหมุนเวียน สร้างอาชีพให้ยั่งยืน Read More »