เปิดบ้าน

ม.ขอนแก่น จัด “KKBS OPEN HOUSE 2022” เปิดบ้านจุดประกายฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย ในรูปแบบออนไลน์

KKBS เปิดบ้านแบบออนไลน์ จุดประกายฝันสู่รั้ว มข.

Scroll to Top