มข.เปิดพื้นที่เป็นองค์กรวิชาการหนุนเสริมศิลปินหมอลำ