หนังสือเสียง audiobook

bangkokbiznews-มข. ผลิต ‘หนังสือเสียง’ หนุนการเรียนรู้เท่าเทียม แก่ผู้พิการทางสายตา

thaibccnews-สำนักหอสมุด มข. ผลิตหนังสือเสียง แก่ผู้พิการทางสายตา หนุนเรียนรู้เท่าเทียม ร่วมเฉลิมฉลอง 60 ปี มข.

siamrath-ฉลอง 60 ปี!! สำนักหอสมุด มข. ผลิตหนังสือเสียงสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมแก่ผู้พิการทางสายตา

mgronline-มข. ฉลอง 60 ปี ผลิตหนังสือเสียงสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมแก่ผู้พิการทางสายตา

Scroll to Top