ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

khaosod-เช็กอิน-เที่ยวชมวิถีถิ่น‘บ้านโนนสะอาด’ เพลินตาสวนเกษตรสุขภาพแดนหมอแคน

เช็กอิน-เที่ยวชมวิถีถิ่น‘บ้านโนนสะอาด’ เพลินตาสวนเกษตรสุขภาพแ […]

khaosod-เช็กอิน-เที่ยวชมวิถีถิ่น‘บ้านโนนสะอาด’ เพลินตาสวนเกษตรสุขภาพแดนหมอแคน Read More »

เดลินิวส์(กรอบบ่าย) ศึกษาดูงาน

เดลินิวส์(กรอบบ่าย) ศึกษาดูงาน Read More »

ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน Read More »

today.line.me-ม.ขอนแก่นผุดโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพ นำร่องแห่งแรกอำเภออุบลรัตน์

ม.ขอนแก่นผุดโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพ นำร่องแห่งแ

today.line.me-ม.ขอนแก่นผุดโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพ นำร่องแห่งแรกอำเภออุบลรัตน์ Read More »

mgronline-ม.ขอนแก่นผุดโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพ นำร่องแห่งแรกอำเภออุบลรัตน์

ม.ขอนแก่นผุดโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพ นำร่องแห่งแ

mgronline-ม.ขอนแก่นผุดโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพ นำร่องแห่งแรกอำเภออุบลรัตน์ Read More »

เช็กอิน-เที่ยวชมวิถีถิ่น “บ้านโนนสะอาด”

เช็กอิน-เที่ยวชมวิถีถิ่น “บ้านโนนสะอาด” Read More »

banmuang.-มข.เปิด”ศูนย์วิจัยชุมชนการบริบาลและดูแลผู้สูงอายุ ต.บ้านค้อ”

มข.เปิด”ศูนย์วิจัยชุมชนการบริบาลและดูแลผู้สูงอายุ ต.บ้า

banmuang.-มข.เปิด”ศูนย์วิจัยชุมชนการบริบาลและดูแลผู้สูงอายุ ต.บ้านค้อ” Read More »

naewna-รายงานพิเศษ : มข.เปิดศูนย์วิจัยชุมชนดูแลผู้สูงอายุ รองรับปัญหาผู้สูงอายุมีภาวะพึ่งพิง

รายงานพิเศษ : มข.เปิดศูนย์วิจัยชุมชนดูแลผู้สูงอายุ รองรับปัญห

naewna-รายงานพิเศษ : มข.เปิดศูนย์วิจัยชุมชนดูแลผู้สูงอายุ รองรับปัญหาผู้สูงอายุมีภาวะพึ่งพิง Read More »

thaisaeree-ม.ขอนแก่น หนุนท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพ ศึกษาวิถีชีวิตในท้องถิ่น อ.อุบลรัตน์

ม.ขอนแก่น หนุนท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพ ศึกษาวิถีชีวิตใน

thaisaeree-ม.ขอนแก่น หนุนท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพ ศึกษาวิถีชีวิตในท้องถิ่น อ.อุบลรัตน์ Read More »

banmuang-“มข.”ร่วมพัฒนา อ.อุบลรัตน์ สู่จุดเช็กอินท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพ

“มข.”ร่วมพัฒนา อ.อุบลรัตน์ สู่จุดเช็กอินท่องเที่ย

banmuang-“มข.”ร่วมพัฒนา อ.อุบลรัตน์ สู่จุดเช็กอินท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพ Read More »

Scroll to Top