ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

สำนักข่าว : krajaikao URL :  https://krajaikao.com/%e0%b9%82% […]

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ Read More »

‘เอนก’ดึง’มข.-ม.6’เครือข่ายอีสาน(กรอบบ่าย)

‘เอนก’ดึง’มข.-ม.6’เครือข่ายอีสาน(กรอบบ่าย) Read More »

อว.ชี้วิทย์ไทยกำลังไล่กวดตปท.

อว.ชี้วิทย์ไทยกำลังไล่กวดตปท. Read More »

‘เอนก’ถกมข.-6มหา’ลัยเครือข่ายอีสาน ดัน1ตำบลฯ-สร้างงาน1.2แสนคนทั่วปท.

‘เอนก’ถกมข.-6มหา’ลัยเครือข่ายอีสาน ดัน1ตำบลฯ-สร้างงาน1.2แสนคนทั่วปท. Read More »

‘เอนก’จับมือ’ม.ขอนแก่น-6สถาบันเครือข่าย’ตั้งเป้าใช้’งานวิจัย’พัฒนาภาคอีสาน

 

‘เอนก’จับมือ’ม.ขอนแก่น-6สถาบันเครือข่าย’ตั้งเป้าใช้’งานวิจัย’พัฒนาภาคอีสาน Read More »

‘เอนก’ถกมข.-6มหา’ลัยเครือข่ายอีสาน ดัน1ตำบลฯ-สร้างงาน1.2แสนคนทั่วปท.(กรอบบ่าย)

‘เอนก’ถกมข.-6มหา’ลัยเครือข่ายอีสาน ดัน1ตำบลฯ-สร้างงาน1.2แสนคนทั่วปท.(กรอบบ่าย) Read More »

ภาพข่าว: ลงพื้นที่(กรอบบ่าย)

ภาพข่าว: ลงพื้นที่(กรอบบ่าย) Read More »

ภาพข่าว: ลงพื้นที่(กรอบบ่าย)

ภาพข่าว: ลงพื้นที่(กรอบบ่าย) Read More »

ภาพข่าว: ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์(กรอบบ่าย)

ภาพข่าว: ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์(กรอบบ่าย) Read More »

Scroll to Top