ม.ขอนแก่น ต้อนรับนักศึกษาใหม่ หัวใจโด่ดิดง

          เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 65 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงา …

ม.ขอนแก่น ต้อนรับนักศึกษาใหม่ หัวใจโด่ดิดง Read More »