รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

talknewsonline-ขอนแก่น “KKBS”มข. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ Universiti Sains Malaysia 

banmuang-“KKBS”มข. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ Universiti Sains Malaysia

news.esankhonkaennews-“KKBS”มข. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ Universiti Sains Malaysia

today.line-KKBS ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ Universiti Sains Malaysia 

mgronline-KKBS ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ Universiti Sains Malaysia

eventesan-KKBS ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ Universiti Sains Malaysia

muanchonthainews-KKBS ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ Universiti Sains Malaysia

banmuang-ประชุมเครือข่าย BSNT

hooninside-ประชุมเครือข่าย

plewseengern-ประชุมเครือข่าย

Scroll to Top