ยกระดับมะม่วงอีสานสู่สินค้าแปรรูป

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจับมือ คณะเทคโนโลยี มข. ติวเข้มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ยกระดับมะม่วงอีสานสู่สินค้าแปรรูป นำร่องมะม่วงผงและมะม่วงเพียวเร่

ติวเข้มผู้ปลูกมะม่วงอีสาน แก้ปัญหาราคาตก มุ่งแปรรูปทำมะม่วงผง/มะม่วงเพียวเร่ | Manager Online | LINE TODAY

ดีพร้อม หนุนเกษตรกร-วิสาหกิจชุมชนจ.ขอนแก่น ชูเทคโนโลยีและนวัตกรรมแปรรูปมะม่วง สร้างมูลค่าเพิ่ม | HoonInside

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจับมือ คณะเทคโนโลยี มข. ติวเข้มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ยกระดับมะม่วงอีสานสู่สินค้าแปรรูป นำร่องมะม่วงผงและมะม่วงเพียวเร่ – KKL ขอนแก่นลิงก์

Scroll to Top