มข.คว้ารางวัล สถาบันการศึกษาดีเด่นด้านส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชั่น จากเวที “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2021”

สมาคมผู้สื่อข่าวฯ มอบรางวัลต้านโกง ‘ชวน’ กรีด โกงทุกองค์กร-ทุจริตรายวัน

‘มข.’รับรางวัลต่อต้านคอร์รัปชั่นปี’64

วันที่เผยแพร่: 20 ธ.ค. 2564 ‘มข.’รับรางวัลต่อต้าน …

‘มข.’รับรางวัลต่อต้านคอร์รัปชั่นปี’64 Read More »

‘มข.’รับรางวัลต่อต้านคอร์รัปชั่นปี’64

วันที่เผยแพร่: 20 ธ.ค. 2564 ‘มข.’รับรางวัลต่อต้าน …

‘มข.’รับรางวัลต่อต้านคอร์รัปชั่นปี’64 Read More »

มข.คว้ารางวัล สถาบันการศึกษาดีเด่นด้านส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชั่น จากเวที “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2021” เผยหลักการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เน้นโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกต้านโกง สร้างความเข้าใจแก่นักศึกษา สมาคมผู้สื่อ

วันที่เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2564 มข.คว้ารางวัล สถาบันการศึกษาดีเด่ …

มข.คว้ารางวัล สถาบันการศึกษาดีเด่นด้านส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชั่น จากเวที “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2021” เผยหลักการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เน้นโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกต้านโกง สร้างความเข้าใจแก่นักศึกษา สมาคมผู้สื่อ Read More »

สมาคมสื่อต้านโกง ชู “สุเมธ ตันติเวชกุล” บุคคลแห่งปี

วันที่เผยแพร่ : 17 ธ.ค. 2564 สมาคมสื่อต้านโกง ชู “สุเมธ ตันติ …

สมาคมสื่อต้านโกง ชู “สุเมธ ตันติเวชกุล” บุคคลแห่งปี Read More »

มข.คว้ารางวัล สถาบันการศึกษาดีเด่นด้านส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชั่น จากเวที “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2021”

วันที่เผยแพร่ : 17 ธ.ค. 2564 มข.คว้ารางวัล สถาบันการศึกษาดีเด …

มข.คว้ารางวัล สถาบันการศึกษาดีเด่นด้านส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชั่น จากเวที “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2021” Read More »

มข.รับรางวัล สถาบันการศึกษาดีเด่น ยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต และมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

วันที่เผยแพร่ :  20 ธ.ค. 2564 มข.รับรางวัล สถาบันการศึกษาดีเด …

มข.รับรางวัล สถาบันการศึกษาดีเด่น ยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต และมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น Read More »

มข.คว้ารางวัล สถาบันการศึกษาดีเด่นด้านส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชั่น จากเวที “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2021”

มข.คว้ารางวัล สถาบันการศึกษาดีเด่นด้านส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน จากเวที “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2021”

มข.คว้ารางวัล  สถาบันการศึกษาดีเด่นด้านส่งเสริมการต่อต้านคอร์ …

มข.คว้ารางวัล สถาบันการศึกษาดีเด่นด้านส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน จากเวที “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2021” Read More »

Scroll to Top