พบไม้เลื้อยชนิดใหม่

นักวิจัยกรมอุทยานแห่งชาติฯ ค้นพบพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลก ‘ปอยาบเลื้อย’ ที่จังหวัดตาก

วันที่เผยแพร่ : 31 ม.ค. 2565 นักวิจัยกรมอุทยานแห่งชาติฯ ค้นพบ …

นักวิจัยกรมอุทยานแห่งชาติฯ ค้นพบพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลก ‘ปอยาบเลื้อย’ ที่จังหวัดตาก Read More »

นักวิจัยกรมอุทยานแห่งชาติฯ ค้นพบพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก “ปอยาบเลื้อย” ที่จังหวัดตาก

วันที่เผยแพร่ : 31 ม.ค. 2565 นักวิจัยกรมอุทยานแห่งชาติฯ ค้นพบ …

นักวิจัยกรมอุทยานแห่งชาติฯ ค้นพบพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก “ปอยาบเลื้อย” ที่จังหวัดตาก Read More »

ค้นพบ “ปอยาบเลื้อย” พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ที่ จ.ตาก

วันที่เผยแพร่ : 31 ม.ค. 2565 ค้นพบ “ปอยาบเลื้อย” …

ค้นพบ “ปอยาบเลื้อย” พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ที่ จ.ตาก Read More »

ค้นพบ “ปอยาบเลื้อย” พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ที่จังหวัดตาก

วันที่เผยแพร่ : 31 ม.ค. 2565 ค้นพบ “ปอยาบเลื้อย” …

ค้นพบ “ปอยาบเลื้อย” พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ที่จังหวัดตาก Read More »

ค้นพบ “ปอยาบเลื้อย” พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ที่ จ.ตาก

วันที่เผยแพร่ : 31 ม.ค. 2565 ค้นพบ “ปอยาบเลื้อย” …

ค้นพบ “ปอยาบเลื้อย” พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ที่ จ.ตาก Read More »

Scroll to Top