ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 17/2564

มข.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

__________เมื่อวันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.  รศ …

มข.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

ผู้บริหารมข.ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 17/2564

__________วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.   รศ.นพ.ช …

ผู้บริหารมข.ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 17/2564 Read More »

Scroll to Top