นายภานุวัตร อุทัยบาล

เสริมฟังค์ชั่นใหม่ หุ่นยนต์ Temi ช่วยลดความเสี่ยงโควิด-19 ของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคโควิด-19 ในระลอกเดือนเมษายน …

เสริมฟังค์ชั่นใหม่ หุ่นยนต์ Temi ช่วยลดความเสี่ยงโควิด-19 ของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ Read More »

สำนักหอสมุด พัฒนานวัตกรรมตู้ปันสุข (SMART PANTRY OF SHARING) ด้วยเทคโนโลยี IoT

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ได้เกิดปรากฏ …

สำนักหอสมุด พัฒนานวัตกรรมตู้ปันสุข (SMART PANTRY OF SHARING) ด้วยเทคโนโลยี IoT Read More »

สำนักหอสมุด หนุนติดตั้งกล้องตรวจจับอุณหภูมิเพื่อคัดกรองผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และศูนย์หัวใจสิริกิติ์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าติดตั้งกล้องตรวจจับอุณหภูม …

สำนักหอสมุด หนุนติดตั้งกล้องตรวจจับอุณหภูมิเพื่อคัดกรองผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ Read More »

Scroll to Top