หมอ มข.จัด “วันความดันโลหิตสูงโลก” ชวนวัดความดัน ตรวจร่างกาย ฟรี…!!!

__________โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแ …

หมอ มข.จัด “วันความดันโลหิตสูงโลก” ชวนวัดความดัน ตรวจร่างกาย ฟรี…!!! Read More »