คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Monkey Pox

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ห่วงใยในสุขภาพของนักศึกษา บุคลากร และประชาชน แจ้งมาตรการ การป้องกันโรคฝีดาษวานร

สถานการณ์การระบาดของโรคฝีดาษวานร (ฝีดาษลิง  Monkey Pox) ในหลา …

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ห่วงใยในสุขภาพของนักศึกษา บุคลากร และประชาชน แจ้งมาตรการ การป้องกันโรคฝีดาษวานร Read More »

หนึ่งเดียวในไทย ! อาจารย์-นักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มข. รับรางวัลระดับโลก 2022 CCF Research Fellowship จาก USA

หนึ่งเดียวในไทย ! อาจารย์ ดร. จุฑารพ เพชระบูรณิน อาจารย์ประจำ …

หนึ่งเดียวในไทย ! อาจารย์-นักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มข. รับรางวัลระดับโลก 2022 CCF Research Fellowship จาก USA Read More »

Scroll to Top