ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564

บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระ …

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 Read More »

ศูนย์ทดสอบความฉลาดทางการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NETSAT)

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เปิด ศูนย์ทด …

ศูนย์ทดสอบความฉลาดทางการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NETSAT) Read More »

Scroll to Top