วัน: 19 สิงหาคม 2021

บัณฑิต วิศวะ มข. สุดยอดคว้าทุนอเมริกา Fulbright 1 ใน 7 ของประเทศไทย

นางสาวกชกร เข็มทองหลาง บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอน …

บัณฑิต วิศวะ มข. สุดยอดคว้าทุนอเมริกา Fulbright 1 ใน 7 ของประเทศไทย Read More »

บทเรียนวิกฤตโควิด-19 ในอินเดีย มข.ร่วมประชุม กรณีศึกษาการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าในรัฐหรยาณา

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

บทเรียนวิกฤตโควิด-19 ในอินเดีย มข.ร่วมประชุม กรณีศึกษาการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าในรัฐหรยาณา Read More »

Scroll to Top